0
Кошница 0.00лв.
Празна кошница
Общо: 00.00лв.
www.sisi-bg.com се придържа строго към конфиденциалността и отговорното ползване на лична информация, която събираме от клиентите или посетителите на нашия уеб сайт. В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате SISI да ползва тази информация , както е описано тук.

I. Типът на информация, събирана от нас
Типът информация, която SISI може да събира включва име, адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително по елетронна поща или през сайта.

II. По какъв начин SISI използва личните данни?
SISI може да използва Вашата лична информация, за обработване на регистрации, за обработването на поръчки за доставка на стока, както и за по-нататъшна връзка с Вас относно актуални промоции, нови артикули и т.н.

III. Предоставя ли се лична информация на трети лица?
SISI няма да продава, отдава, търгува със или умишлено разкрие или предостави на трети лица всякаква лична информация, получена от клиенти или посетители, с изключение на следните случаи: SISI може да разкрие лична информация на трети лица, в случай че това разкриване се изисква от закона; SISI може да разкрие лична информация с пратки към Вас; SISI може да разкрие лична информация, ако е получено предварително Вашето съгласие за това.

IV. Сигурност
SISI ще вземе разумни предпазни мерки да защити конфиденциалността и сигурността и да предотврати неоторизирано или случайно разкриване на лична информация. Само оторизиран персонал на SISI ще има достъп до лични данни и тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки мерките за сигурност, SISI не може да гарантира, че неоторизирани лица няма да получат достъп до личните Ви данни.

V. Нормативна основа
SISI стриктно спазва Закона за защита на личните данни от 2002 г. Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

VI. Изменения в политиката за конфиденциалност
SISI си запазва правото да променя своята политика за конфиденциалност. Всички промени ще бъдат публикувани на сайта за информация на посетителите относно типа на събираните данни, използването им и обстоятелствата, при които тези данни могат да бъдат разкрити на трети лица.